Huisregels

Voorafgaande aan uw les

 • Bij verhindering graag uw instructeur op de hoogte stellen, liefst vooraf anders achteraf.
 • Indien u twee keer zonder afmelding afwezig geweest bent, vervalt uw cursusplaats. Er zal géén restitutie van lesgeld plaatsvinden.
 • Indien u vier keer met afmelding afwezig geweest bent, vervalt uw recht op een certificaat.
 • Graag minimaal 5 minuten voor aanvang van de les op het veld aanwezig zijn. Volgt u Behendigheid, Combisport of Hoopers, kom dan 15 minuten eerder in verband met eventueel op- of ombouwen.
 • Laat uw hond vlak voor de les niet eten en niet teveel drinken.
 • Laat uw hond eerst goed uit voordat u naar de club komt; de parkeerplaats en de groenstrook voor het clubhuis zijn geen uitlaat gebied.
 • Loopse teven en zieke honden zijn niet toegestaan, u bent als eigenaar zonder hond uiteraard welkom.

Op het trainingsveld

 • Uw hond mag niet plassen of zijn behoefte doen op het trainingsveld.
 • Uitwerpselen van uw hond op het trainingsveld of parkeerplaats dient u direct op te ruimen met de aanwezige poepzakjes. Plast uw hond tegen materiaal aan, dan dient u dit met een emmer water weg te spoelen.
 • Indien uw hond langs de kant van het veld ligt, wilt u er dan op letten dat hij stil en rustig blijft?
 • Roken en drinken tijdens de training is niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u uw mobiele telefoon tijdens de training uit te zetten.
 • Alle honden blijven zowel in de kantine als op het veld te allen tijde aangelijnd, tenzij uw instructeur u verzoekt de hond los te maken.
 • Alle honden dienen te allen tijde onder toezicht van een volwassen geleider te staan. Is dit niet mogelijk, dan dient u uw hond in uw auto te plaatsen.
 • Honden mogen niet vastgebonden worden aan materiaal (karren en dergelijke); alleen aan de daarvoor bestemde paaltjes.

In de kantine

 • Honden mogen niet vastgebonden worden aan meubilair, verwarming of iets dergelijks.
 • Blaffen, uitvallen, fixeren en dergelijke is niet gewenst. Laat uw hond in de auto als u weet dat uw hond dit doet.

Algemeen

 • Een ieder is persoonlijk aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of eventuele schade door u of uw hond aan derden toegebracht, voor, tijdens en/of na de les. Kijk uw W.A.-polis erop na of informeer een en ander bij uw verzekeringsadviseur
 • Honden met een geel lintje: Mocht je een hond zien met een geel doek of een gele lint om zijn nek, of een gele lint aan zijn riem of tuigje, hou er alsjeblieft rekening mee dat dit een hond is die afstand nodig heeft van andere honden.
 • Het kan zijn dat i.v.m. zeer slechte weersomstandigheden de les wordt geannuleerd. Hiervoor kan geen restitutie van lesgeld voor verkregen worden.