Beste Cursist(e),

Welkom bij onze vereniging. U heeft zich opgegeven voor een cursus bij de Honden Vereniging Zeewolde.

Kosten lidmaatschap en cursus (tarieven 2023):
Lidmaatschap per seizoen                                      €    5,00 (er zijn 4 seizoenen per jaar)
Cursusgeld alle cursussen                                      €  60,00

Ter info:

 • Graag tijdig aanwezig, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. De lessen worden gegeven op ons eigen terrein aan de Baardmeesweg 4b (industrieterrein Trekkersveld).
 • In het clubgebouw kunt u terecht voor een kopje koffie en andere consumpties. Voor elke cursist staat een gratis kopje thee/koffie klaar voor óf na de les, dus komt u gerust naar binnen.
 • Bij verhindering voor de cursus dient u zich af te melden: via WhatsApp of telefonisch via telefoonnummer: (036) 522 32 06
 • Overige informatie vindt u in het huishoudelijk reglement ( zie hieronder).
 • Wilt u tijdens de eerste les het inentingsbewijs van uw hond meenemen?

Wij wensen u en uw hond veel plezier!

Met vriendelijke groet,
Hondenvereniging Zeewolde
Sandra van Dam
cursusadministratie@hondenverenigingzeewolde.nl

Wij wensen u veel plezier bij het volgen van uw cursus!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Verzekering

 • Een ieder is persoonlijk aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of eventuele schade door u of uw hond aan derden toegebracht, voor, tijdens en/of na de les. Kijk uw W.A.-polis erop na of informeer een en ander bij uw verzekeringsadviseur.

Cursist

 • De cursist dient minimaal 16 jaar oud te zijn. (indien jonger contact opnemen met de train(st)er).
 • Neem voldoende beloningsbrokjes/snoepjes genoeg mee voor de hond.
 • Neem een (trek) speeltje mee voor de hond.
 • Eten/Drinken/Roken tijdens de training is niet toegestaan.
 • Na deelname ontvangt u een certificaat van de gevolgde cursus.
 • Soms is het nodig na de training in de kantine even met de cursisten na te praten, vragen te beantwoorden of informatie uit te delen. Als iedere cursist zijn/haar hond mee naar binnen neemt, wordt het al gauw overvol in de kantine. Daarom verzoeken wij u uw hond na de cursus reeds in de auto te doen of buiten vast te leggen.

Honden

 • Op het trainingsveld moet u de hond aangelijnd houden (tenzij trainer anders vraagt), niet alleen vanwege mogelijke risico’s van conflicten tussen honden onderling, maar zeker ook omdat dit storend is voor andere trainende cursisten.
 • Het gebruik van slipkettingen en rollijnen zijn niet toegestaan.
 • Honden mogen niet spelen aan de lijn/riem, geef elkaar de ruimte.
 • Tijdens de training wilt u graag een alerte hond. Dit kan alleen als u uw hond vóór de training voldoende beweging heeft gegeven en uw hond haar/zijn behoefte heeft gedaan. Op ons terrein willen wij niet dat honden hun behoeftes doen. Voor de les kunt u uw hond even uitlaten langs de kant van de weg.
 • Wanneer uw hond per ongeluk het terrein bevuilt, dient u dit zelf met de daarvoor bestemde poepzakjes te verwijderen.
 • De hond dient volledig ingeënt/getiterd te zijn (bij pups, voor zover mogelijk), voordat u aan een cursus begint. Op de eerste cursusdag dient u het inentingsbewijs van de hond aan uw train(st)er te tonen.
 • Indien uw hond ziek is, kunt u niet met hem/haar trainen. Komt u zelf echter wel, want elke training worden er nieuwe tips en aanleermethoden behandeld. Zo kunt u thuis gewoon doortrainen met uw hond.
 • Loopse teven zijn helaas niet toegestaan, eigenaren zijn zonder hond welkom om de les bij te wonen.
 • Zorg dat uw hond niet vlak voor de training (ca. 2 uur) gegeten heeft. Dit i.v.m. kans op braken of het oplopen van een maagtorsie. Ook na de training is het beter uw hond het eerste half uur geen eten te geven.

Verhinderd

 • Bij verhindering voor de cursus dient u zich af te melden: via WhatsApp of telefonisch via telefoonnummer: (036) 522 32 06
 • Het kan zijn dat i.v.m. zeer slechte weersomstandigheden en/of conditie van het veld de les wordt geannuleerd. Hiervoor kan geen restitutie van lesgeld voor verkregen worden.
 • Indien u twee keer zonder afmelding afwezig geweest bent, vervalt uw cursusplaats. Er zal géén restitutie van lesgeld plaatsvinden.

Lidmaatschap

 • Bij deelname aan een cursus bent u automatisch lid van de vereniging. Uw lidmaatschap wordt gelijk met de cursus gefactureerd en geldt voor de gehele periode van de cursus. U betaalt dus alléén voor de periode van de cursus lidmaatschapskosten.
 • Bij lidmaatschap is lid akkoord met het feit dat de HVZ  bijzondere persoonsgegevens gebruikt voor noodsituaties. Twee jaar na beëindiging cursus zullen de persoonsgegevens worden vernietigd. U heeft te allen tijde inzage in deze gegevens en u kunt deze opvragen en/of wijzigen.
 • Bij lidmaatschap is lid akkoord dat de HVZ zijn email adres mag gebruiken voor haar noodzakelijke werkzaamheden binnen de voor haar noodzakelijke werkzaamheden binnen de ledenadministratie. Dat de ledenadministratie stuurt meerdere keren per jaar een nieuwsbrief en dat u wordt via de ledenadministratie uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering.
 • Bij lidmaatschap geeft lid toestemming voor gebruik foto’s gemaakt op de vereniging voor diversen kanalen.

Aanvang les

 • De trainers willen graag op tijd met de training beginnen. Graag op tijd aanwezig. Voor cursisten die voor Behendigheid, Combisport, Dogdance en Hoopers komen geldt dat zij minimaal 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig moeten zijn. Dit in verband met samen opbouwen.

Honden met een geel lintje

 • Mocht je een hond zien met een geel doek of een gele lint om zijn nek, of een gele lint aan zijn riem of tuigje, hou er alsjeblieft rekening mee dat dit een hond is die afstand nodig heeft van andere honden.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen, neemt u dan contact met ons op.