Algemene ledenvergadering


27 maart 2019

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Via deze weg willen wij u als lid van de hondenvereniging van harte uitnodigen voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering zal plaatsvinden op woensdag 27 maart 2019 om 19:30 uur in ons clubhuis aan de Baardmeesweg 4B.

Tijdens deze vergadering worden er zaken besproken zoals; Nieuwe samenstelling Bestuur, cursusaanbod en onze visie voor het komende jaar. U als lid/cursist kunt meedenken over de invulling/uitvoering hiervan. Wij vinden het belangrijk om onze leden en cursisten te betrekken bij de vereniging.

We hopen jullie allemaal te zien op 27 maart 2019!
De koffie en thee zal om 19.30 klaar staan voor jullie.

Agenda:

19:30 Inloop met koffie en thee
20:00 Aanvang ALV door Hester Visser
20:05 Vaststellen Notulen ALV 2018
20:10 Financiën met toelichting cijfers 2018 en begroting 2019 door Penningmeester Hans Houtzager
20:20 Verslag Kascommissie
20:25 Nieuwe kascommissie
20:30 Bestuursmutaties: Verkiesbaar als voorzitter: Hester Visser
20:45 Rondvraag ALV
21:00 Afsluiten ALV door voorzitter

ledenvergadering

↓